T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü ALAPLI DEVLET HASTANESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü ALAPLI DEVLET HASTANESİ

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Bilgi İşlem

Güncelleme Tarihi: 23/01/2020

Arıza, Sorun ve Talep Bildirim SüreciKurumumuzda Bilgisayar Donanım ve Yazılım İle İlgili Arıza, Sorun ve Taleplerin Bildiriminde Aşağıdaki Adımlar İzlenir


1- Sorun Hastane Bilgi Yönetim Sistemi Ariza Takip Modülü üzerinden BİLGİ İŞLEM BİLDİRİM adıyla bildirilir.

2- Yapılan Bildirim teknisyene ulaştığında kayıt sırasında bildirdiğiniz telefon numarasından size ulaşır ve sorununuz ile ilgilenir.

a) Yazılım Geliştirme ve Değişikliği : Bildirilen sorun Hastane Bilgi Yönetim Sisteminde yazılım geliştirme ve değişikliği gerektiren bir durum ise bu değişiklik Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü'nün 2015/17 Sayılı Sağlık Bilgi Sistemleri Uygulamaları konulu genelgeleri gereği oluşturulan Talep Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonrasında yapılabilecektir. Genelgeye ulaşmak için tıklayınız.

b) Kayıt Hataları: Bildirilen sorun Hastane Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde yapılan hatalı kayıtlarda bir değişiklik gerektiriyorsa bildirilen sorunla ilgili çıktısı alınan ARIZA TALEP BİLDİRİM FORMU talebi yapan ile Hastane Yönetimince veya Yönetimin bu konuda yetkilendirdiği bir personel tarafından onaylandıktan sonra değişiklik yapılır. Günümüzde Bilgi Sistemleri diğer Resmi Kurum veya Kuruluşların Sistemleri ile entegre çalıştığından ve belirli sürede değişikliği gerçekleştirilmeyen kayıtlar bir süre sonra değiştirilemez olduğundan bu sorunlar zaman kaybetmeden hızlı bir şekilde bildirilmeli ve sonuçlandırılmalıdır.

c) Donanım Arızası:

1- Bildirilen sorun donanım arızası ise ilgili teknisyen sorunu öncelikle yerinde çözümlemeye çalışır ve giderdiği takdirde kaydı ÇÖZÜMLENDİ notu ile kapatır.

2- Yerinde çözülemeyen sorunlar için arızalı donanımın yerini ikame eden emanet bir donanım verilerek sorun Teknik Serviste 25 (yirmibeş) iş günü içinde giderilmeye çalışılır.

3- Sorun çözümlendiğinde emanet donanım geri alınır. Arızası giderilemeyen, onarımı mümkün olmayan donanımlar için ilgili teknisyen durumu bildirir raporu ilgili arıza kaydına not olarak düşer.

4- Arızası giderilemeyen donanımın kullanıcısı olan personel arızanın giderilmediğini gösteren ARIZA TALEP BİLDİRİM FORMU'nun devamında yer alan DEPODAN MALZEME TALEP FORMUNU ilgililerine onaylattıktan sonra Kurum Taşınır Kayıt Yetkilisinden talep eder.

5- Depodan teslim alınan yeni donanımın kurulumu ve eğitimi ile ilgili BİLGİ İŞLEM BİLDİRİMİ adı ile yeni bir bildirim yapılır.